Dây thun phòng sạch, chun phòng sạch, chun chống tĩnh điện
đóng gói cơ bản
Danh sách
MụcChiều dài (mm)Chiều rộng (mm)Độ dày (mm)đơn vị đóng gói (g)Số sợi/gói
20142010.4500± 18.000
25242520.4500± 8.700
30343030.4500± 5.800
40244020.4770± 9.000
40444040.4500± 2.800
50445040.4500± 2.000
70237020.3500± 4.200
70347030.4500± 2.100
70447040.4500± 1.700
80438040.3500± 1.700
80458040.5500± 1.200
90349030.4500± 1.500
1003410030.4500± 1.400
100.3531003.50.3500± 1.300
10.06410060.4500± 900
10.07410070.4500± 790
115.123115120.3500± 480
120.3531203.50.3500± 1.480
150.154150150.4500± 180
* Kích thước phụ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Nhận xét
Jca Hà Nội
Jca Hà Nội